Repository

Proses Pembuatan Biodisel Dari Rumput Laut Dengan Katalis Cangkang Kerang

Ringkasan :

Dokumen Pencatatan :
Draft Uraian :

Open

Tahun Pemberian :

2018

Kategori :

Hak Cipta

Jenis Ciptaan :

Paten

Nomor Paten :

IDP000049844

Pencipta :

i Wayan Sutapa, S.Si, M.Sc
Dr. C. Putnarubun, S.Pd, M.Si
Siti Azzayya R Rahayaan

Pemegang Hak Cipta :

Universitas Pattimura